Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 12 2017

Ihaveadream
5862 2a80 500
Reposted frompamietaj pamietaj viatruustme truustme
Ihaveadream
5426 d917
Reposted fromcalifornia-love california-love viatruustme truustme
Sponsored post
feedback2020-admin
Ihaveadream
0619 ff72 500
Reposted fromsjokolade sjokolade viatruustme truustme
Ihaveadream
0848 401b
Reposted fromunr-eal unr-eal viatruustme truustme
Ihaveadream
4128 46b4
Reposted fromkreatura kreatura viatruustme truustme
Ihaveadream
Chciałabym kiedyś usłyszeć proste: ' jesteś taka, jakbym chciał'.
Reposted fromnormajeane normajeane viatruustme truustme
5208 9929 500
Reposted fromeverybody-lies everybody-lies viatruustme truustme
Ihaveadream
Większość ludzi jest z kimś ze strachu przed samotnością. Ty szukasz magii. To rzadkość.
Reposted frompokolorowana pokolorowana viatruustme truustme
Ihaveadream
Wszystko sprowadza się do ostatniej osoby, o której myślisz przed snem. Właśnie tam jest Twoje serce
— ..
Reposted fromnewnightmare newnightmare viatruustme truustme
Ihaveadream
4105 c4e8 500
Reposted fromonlywhite onlywhite viadontforgot dontforgot
Ihaveadream
3368 5718 500
Reposted fromnocnatesciowa nocnatesciowa viadontforgot dontforgot
Ihaveadream
6784 9eba 500
Reposted fromambiwalencja ambiwalencja viadontforgot dontforgot
Ihaveadream
6027 a5a1
Ihaveadream
1989 918a 500
Reposted fromribka ribka viadontforgot dontforgot
Ihaveadream
7914 20a7 500
Reposted frommhsa mhsa viadontforgot dontforgot
Ihaveadream
4298 eec3 500
Reposted frommaliwa maliwa viadontforgot dontforgot
Ihaveadream
Żeby się nie bać, pijemy, bierzemy leki, ćpamy, oglądamy telewizję, zwisamy bez przerwy w internecie. Zagłuszamy się - jak to powiedział mi kiedyś pewien ksiądz, cywilizacja śmierci cywilizacją śmierci, ale wszyscy jesteśmy przede wszystkim ofiarami cywilizacji zagłuszania.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viadontforgot dontforgot
Ihaveadream
Nikomu nie jest dobrze o czwartej nad ranem (…) i niech przyjdzie piąta, o ile mamy dalej żyć.
— Wisława Szymborska
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viadontforgot dontforgot
Ihaveadream
9642 9151 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viadontforgot dontforgot
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...